Paintinspector, onderdeel van Coatect-PCN.

Ons bedrijf is inmiddels 20 jaar geleden opgericht waarbij de aandacht voornamelijk was gevestigd op onafhankelijke uitvoeringsinspecties op projectbasis.

Inmiddels mogen we ons toonaangevend noemen in de infra structuur, olie & gas markt, waterbouw, maritieme en (petro) chemische sectoren.

We kunnen indien de situatie hier om vraagt, snel en adequaat reageren en zijn dan ook een betrouwbare partner voor meerdere vaste opdrachtgevers.

 

Inventarisaties:

We hebben een ervaren en enthousiast team met inspecteurs welke zeer betrokken zijn bij de voorkomende werkzaamheden.

Tevens beschikken we over een groot netwerk van vakmensen om disciplines die niet direct tot onze activiteiten behoren op efficiƫnte en onderbouwde wijze uit te voeren.

We voeren technische inventarisaties uit op kunstwerken / fabrieken / raffinaderijen / bruggen / sluizen, en op andere zeer uiteenlopende staal en beton constructies.

Alle werkzaamheden worden uitgevoerd onder gestandaardiseerde parameters als omschreven in NACE, NEN-ISO, ASTM etc., tevens onder normering zoals o.a. NEN 2767 en RLN0001556.

 

Advies:

Naast het inventariseren vormt de analyse en het behandeladvies een vast onderdeel van de activiteiten. Hierin wordt aangegeven welke behandelmethodieken en verfsystemen het beste zijn binnen een bepaald budget. Ook voorkomend is het advies om voorlopig maar niet te behandelen i.p.v. plaatselijk onderhoud of te vroeg onderhoud.

 

 

Ontwerp/tekenwerk:

Coatect-PCN bv heeft vanuit haar netwerk de beschikking over constructeurs en tekenaars voor het uitvoeren van berekeningen en het maken van tekeningen.

 

Onderhoudsbeheerplannen:

Vanuit het vroegere inspectiewerk is de basis gelegd voor statusbepalingen en het onderhouden van meerjarige beheerplannen.

Meestal was de installatie dusdanig aan onderhoud toe dat de gehanteerde behandelmethodiek niet meer toereikend was om de gewenste kwaliteit en integriteit te verkrijgen. We kregen steeds vaker opdracht om naast de uitvoeringsinspecties een aantal andere objecten in kaart te brengen om toch op voorhand een bepaald statusbeeld te verkrijgen opdat de opdrachtgever niet voor verrassing zou komen te staan tijdens aanbesteden van een volgend object. We hebben inmiddels specialisme ontwikkeld en goed onderbouwde en praktische onderhoud beheerplannen op mogen stellen voor meest uiteenlopende objecten. Dit varieert van complete boorplatforms tot aan spoorbruggen.

 

Kosten ramingen:

Na het aanreiken van de adviezen volgt veelal de vraag wat de behandelmethodieken gaan kosten tijdens uitvoeringsproces. We verzorgen een goed onderbouwde kostenraming waarmee budget aanvraag kan worden gerealiseerd. Ook op basis van SSK ramingen.

 

 

Directie voering en toezicht:

Coatect-PCN kan assisteren en begeleiden tijdens uitvoering van conserverings-, nieuwbouw-, en onderhoudswerkzaamheden.

 

Bestek en test-inspectieplannen:

We stellen in samenspraak met de opdrachtgevers een bestek op en gaan vervolgens een test en inspectieplan (ITP) opstellen. Het ITP is meestal een voortvloeisel uit de eisen van een bestek of specificatie. We geven hierin de inspectie methodieken en frequentie aan die gehanteerd moeten worden door de aannemer.

 

Uitvoeringsinspecties:

We hebben meerdere NACE II en III en Icorr II gecertificeerde inspecteurs die onafhankelijk projecten begeleiden en objecten inspecteren tijdens uitvoering van conserveringswerken. De inspecties lopen uiteen op de meest verschillende disciplines en verfsystemen, o.a. brandvertragende verfsystemen, thermisch gespoten verfsystemen, hittebestendige verfsystemen en vele andere.

De inspecteurs zijn bekend met nagenoeg alle bestekvormen en specificaties.

Buiten onze inspecteurs hebben we een dusdanig netwerk dat ons tevens in staat stelt om grotere complexe projecten in opdracht te nemen.

 

Meetapparatuur:

We hebben de beschikking over geavanceerde meet apparatuur welke altijd is gekalibreerd en gecertificeerd.
Ons netwerk zorgt bovendien voor snelle resultaten indien laboratorium testen zijn vereist.

 

 

Opdrachtgevers:

Tussen 40-60 vaste opdrachtgevers weten ieder jaar weer de weg te vinden naar ons bedrijf.

Dit is volgens velen het gevolg van het juist invullen van de wensen van de opdrachtgevers. Ook de evaluaties die plaatshebben tijdens en na gereedkomen van projecten dragen hier aan bij. Inmiddels kunnen we zeggen dat we tot volle tevredenheid voor een behoorlijk aantal kleinere opdrachtgevers tot aan grote multinationals onze activiteiten mogen uitvoeren.

Tot onze opdrachtgevers behoren o.a. ingenieurs bureaus, verfleveranciers, applicateurs, staalleveranciers, kunstwerken en overige bezittingen van (semi) overheid instanties waaronder gemeentes en provincie, havenschappen en diverse eindgebruikers van opslagterminals en raffinaderijen.

 

Certificering:

Buiten de persoonsgebonden certificering voor de medewerkers, zijn we VCA en ISO-9001 gecertificeerd, vanwege eisen vanuit grotere vaste opdrachtgevers worden we daarnaast jaarlijks bezocht voor externe audits. We hebben tot zover alles onder controle.

In kaart brengen en opstellen van adviezen op diverse spoorbruggen staal/beton.

Op diverse conserveringsprojecten o.a. test en inspectieplannen opstellen, beoordelen, statusrapportages maken, advisering van behandelmethodieken, meerjarige onderhoudsbeheerplannen opstellen.

Wij zijn bekend met de meest uiteenlopende verf systemen zoals:

TSA, duplex systemen, PE, PP leidingwerk systemen, Schooperen, Immersie systemen, hitte bestendige systemen, brandvertragende verfsystemen, conventionele systemen.

Ook EIS metingen worden door ons uitgevoerd, voor informatie hierover kunt U onze website bezoeken.

Voor meer informatie verwijzen wij naar onze website www.coatect-pcn.nl

 

PAINT INSPECTOR NODIG?

PAINT INSPECTOR NODIG?

Hoofdstraat 8b
7851 AA Zweeloo

Erwin Nijman:
+31 (0) 6 15 47 22 31

Erik Scherpen:
+31 (0) 6 29 55 81 02
info@coatect-pcn.nl

Hoofdstraat 8b
7851 AA Zweeloo

Erwin Nijman:
+31 (0) 6 15 47 22 31

Erik Scherpen:
+31 (0) 6 29 55 81 02
info@coatect-pcn.nl